Follow by Email

zaterdag 28 november 2009

Temse een mooi stadjeVertrekpunt: Wilfordkaai te Temse aan de Schelde.
Nabij de Wilfordkaai is er normaal voldoende parkeergelegenheid voor de auto. Maar met de grote werkzaamheden voor afwerking na de aanleg van de 2é Scheldebrug die nu volop aan de gang zijn is het beter de auto te parkeren in de omgeving van het gemeentelijk zwembad. Dit zwembad (Kasteelstraat, 85) is maar enkele honderden meters van de Wilfordkaai gelegen.
Als u op de Wilfordkaai staat met u aangezicht naar de Schelde ziet u links de 2 Scheldebruggen. Deze bruggen zijn de langste van België (365 meter) Aan de overzijde van de Schelde ziet u het dorpje Weert al liggen waar straks de fietstocht langs loopt. De Wilfordkaai waar u op staat, was in vroegere tijden de aanlegplaats van de Wilfordboten, die de verbinding Temse – Antwerpen verzorgden. Op de kaai staan ook de standbeelden van "De kaailopers" en van "Den Tysscher en Den Azijnzeker". Kijkt u rechts van u dan zie je verderop de oude restanten van de vergane glorie van de "zaat". (Boelwerf) Deze scheepswerf kwam in de jaren ’80 en ’90 geregeld in het nieuws wegens de financiële moeilijkheden, de vele stakingen en reconversieplannen. Van deze restanten is niet veel meer overgebleven daar de gronden ter beschikking gesteld zijn voor een KMO-zone en een deel voor bebouwing van gezinswoningen en luxe appartementen met zicht op 't Scheld. Er is diep in de geldbeugel te tasten voor zo'n appartementje dus. Aan de Scheldekaai bemerk je nog een aantal huizen met oude trapgevels in Vlaamse Renaissancestijl waaronder de vroegere watermolen. Nu is dit gebouw het toeristisch infokantoor. Op de Wilfordkaai bevond zich vroeger het bedrijf Belgomine dat de voornaamste havenactiviteiten in Temse verzorgt. Maar Belgomine moest verhuizen naar de andere zijde van de brug omdat op die plaats de 2é Scheldebrug ontsloten is. Een rondwandeling in het centrum van Temse is zeker de moeite waard. Er is de mooie heraangelegde Markt met het indrukwekkende gemeentehuis met Belfort dat bij avond steeds mooi verlicht is. Het enige heraldiekmuseum ter wereld is hier eveneens gevestigd.
Temse is ook verbonden met de legende van de H. Amelberga, patrones van de gemeente. Amelberga was een jonge schoonheid die leefde rond de 8e eeuw. De Karolinger Karel Martel werd verliefd op haar maar Amelberga’s liefde was niet wederkerig. Karel Martel nam het niet dat hij door Amelberga werd afgewezen en achtervolgde haar tot op de oever van de Schelde. Aan de oever vond Amelberga geen enkel middel om de rivier over te steken. Door wanhoop gedreven bad Amelberga tot God en zie… er kwam een grote stuer (vis) aangezwommen, tot bij de oever waar ze stond. Ze nam plaats op de rug van de vis en kon alzo de oever aan de overzijde bereiken. Toen de inwoners van Temse dit zagen bouwden zij een kapel ter ere van haar. (dit is een legende voor wie nog in Klaas gelooft)
De kaailopers waren sterke, bonkige kerels die de schepen in Temse laadden en losten op het einde van de negentiende, begin twintigste eeuw. Zij waren kleurrijke figuren die een eigen plaats innemen in de geschiedenis en de folklore van de gemeente. De namen van de vier kaailopers-beelden zijn van links naar rechts: "Den Bruine", "De Mekker", "De Kaailoper" en "De schele Wringer".

Geen opmerkingen: